Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Δ.Ε.Π.ΑΝ. για το 2018