Ελεγκτική Επιτροπή

 
Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)

Τσανάκα Δήμητρα (Δήμος Καβάλας)

Πρόεδρος
Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)

Λιάμας Διαμαντής (Δήμος Βόλβης)

Μέλος
Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)

Δαλακάκης Δημήτριος (Δήμος Δοξάτου)

Μέλος
2107297272