Γιατί να γίνω μέλος

 
kathodigisi
Λαμβάνεις προσωπική καθοδήγηση για το πώς χτίζεις την δική σου Στρατηγική Ανάπτυξης
texniki-ypiresia
Διαθέτεις Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Δόμησης
epistimoniko-prosopiko
Αποκτάς την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σου με Επιστημονικό Στελεχιακό Προσωπικό
consulting
Έχεις Πρόσβαση σε Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
financing
Έχεις την ευκαιρία να εντάξεις τα έργα και τις δράσεις σου για χρηματοδότηση
computing-technology
Αποκτάς πρόσβαση σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία πληροφορικής και αξιοποιείς την χρήση των νέων τεχνολογιών
improvement
Επιτυγχάνεις την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων δημόσιων υπηρεσιών
experience-knowledge
Ανακαλύπτεις νέες καλές πρακτικές και διευρύνεις τις συνεργασίες σου με άλλους Τοπικούς Φορείς ανταλλάσοντας γνώσεις και εμπειρίες
info
Είσαι διαρκώς ενημερωμένος για προσκλήσεις που ανοίγουν καθώς και για άλλες ευκαιρίες εργαλείων χρηματοδότησης
implementation
Επιτυγχάνεις σημαντικές οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και υλοποίηση έργων
influence
Επηρεάζεις την πολιτική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
participate
Συμμετέχεις σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα βιώνοντας νέες εμπειρίες στον τρόπο διοίκησης