«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 45212300-9