ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

/wp-content/themes/egritosTpl/images/designer.png

September 9, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (LED) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ_ LED_ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ_ ΑΔΑ Ψ3ΣΩ46ΜΩΧΑ-ΧΧΞ
August 5, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΔΑ 94Γ746ΜΩΧΑ-1ΤΦ
July 21, 2022

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 34928400-2 31527200-8 03451000-6 14212400-4 44114200-4 44114250-9 71500000-3 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
July 21, 2022

«ΑΝΑΠΛAΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡHΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔHΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤIΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 22PROC010962090signed
July 21, 2022

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 22PROC010930408 ​​(1)
June 3, 2022

«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 45212300-9

Προϋπολογισμός Σύμβασης 834.677,42 € (Πλέον ΦΠΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
May 13, 2022

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 34142300-7, 42997200-3, 34144900-7, 31681500-8

Προϋπολογισμός Σύμβασης 324.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
April 20, 2022

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών»

CPV: -Υπηρεσίες σάρωσης (79999100-4) -Υπηρεσίες τεκμηρίωσης (79131000-1) -Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (72262000-9) Κωδικός NUTS: 241 προϋπολογισμού μελέτης 207.400,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ […]
April 13, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 45252130-8, 32441100-7, 32441200-8

Προϋπολογισμός Σύμβασης 1.140.163,65 € (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2107297272