Τίτλος Έργου: “MyPromise: Boosting Grassroots Sport and Sport Volunteering in Europe”
Ακρωνύμιο Έργου: “MyPromise Europe”
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Erasmus+, Collaborative Partnerships
Project website: https://mypromise.eu/
Συνολική διάρκεια του έργου (σε μήνες): 36 μήνες
Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2020
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2022
Συνολικός Προϋπολογισμός: 267.135,00 €

Στόχος:
Το έργο στο οποίο συμμετέχει το Δ.Ε.Π.ΑΝ. μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς έχει ως στόχο τη διεξαγωγή μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την σωματική άσκηση #MyPromise Europe με σκοπό να ενισχύσει παράλληλα τον μαζικό αθλητισμό και τον αθλητικό εθελοντισμό στην Ευρώπη, από αθλητές και ενεργούς ανθρώπους μέσω της προσέγγισης «ένας προς έναν». Έτσι άτομα που είναι ήδη ενεργά και ασχολούνται με τον αθλητισμό θα κάνουν “MyPromises” ώστε να προσκαλέσουν κάποιον ανενεργό πιο κοντά στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Το σλόγκαν της εκστρατείας είναι “Make MyPromise, Φέρτε έναν φίλο στον αθλητισμό!

Ομάδα στόχος:
Η κύρια ομάδα στόχος του έργου “MyPromise Europe” είναι οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, οι αθλητικοί σύλλογοι, οι αθλητές και γενικά όλοι οι ενεργοί άνθρωποι που ασχολούνται με την σωματική άσκηση, οι ανενεργοί άνθρωποι, οι εθελοντές, όλη η ευρωπαϊκή κοινότητα γενικότερα και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος.

 Αντίκτυπος:
Μειώνοντας τον αριθμό των σωματικά μη ενεργών ατόμων στην Ευρώπη και ενεργοποιώντας ταυτόχρονα κοινωνικά τα άτομα που είναι ήδη αθλητικά, το έργο MyPromise Europe επηρεάζει θετικά την κοινωνική συνοχή και τα επίπεδα σωματικής άσκησης των Ευρωπαίων.

Αποτελέσματα Έργου:
– MyPromise.eu μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα
– 5.000 “MyPromises” θα πραγματοποιηθούν σε 14 διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (City Marathons) σε Χώρες Εταίρους όπου η πρωτοβουλία MyPromise απαιτεί φυσική παρουσία
– 20.000 “MyPromises” θα γίνουν μέσω της MyPromise.eu ψηφιακής πλατφόρμας
– 500.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη θα προσεγγιστούν μέσω εκστρατειών ψηφιακών μέσων και φυσικής παρουσίας σε 14 μεγάλους Μαραθώνιους Πόλεων
– Περίπου 90 άτομα θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο MyPromise Europe 2020
– Περίπου 120 άτομα θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο Διάδοσης MyPromise Europe 2022

Δράσεις Δημοσιότητας:
Εκτός από τις διάφορες εκστρατείες ψηφιακών μέσων, θα υπάρξει περιοδεία στην Ευρώπη σε διάφορες μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας MyPromise.

Εταίροι του Έργου:
SCULT Foundation, (Συντονιστής Εταίρος) – Εσθονία
HELLENIC DEVELOPMENT CITY NETWORK (D.E.P.AN. – City Network)– Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – Δίκτυο Πόλεων) – Ελλάδα
Junior Chamber International (JCI), – Εσθονία
European Volunteer Centre (CEV), – Βέλγιο
Latvian Olympic Academy, – Λετονία
Lithuanian Sports University, – Λιθουανία
Estonian School Sport Union, – Εσθονία
EnV CIC – Events, Training, Volunteers, – Μεγάλη Βρετανία
Estonian Windsurfing Association. – Εσθονία

Προωθητικά Βίντεο:
https://www.facebook.com/MyPromise.eu/videos/1142029049889476
https://www.facebook.com/MyPromise.eu/videos/567761711205508