ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Σ.Α.Λ.Ε (Δ.Λ.Τ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)