ΔΕΠΑΝ

September 9, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (LED) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ_ LED_ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ_ ΑΔΑ Ψ3ΣΩ46ΜΩΧΑ-ΧΧΞ
August 5, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΔΑ 94Γ746ΜΩΧΑ-1ΤΦ
July 21, 2022

«ΑΝΑΠΛAΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡHΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔHΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤIΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 22PROC010962090signed
July 21, 2022

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ 22PROC010930408 ​​(1)