ΔΕΠΑΝ

12 Φεβρουαρίου, 2024

«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΔΩΝ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014232177_
12 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014244029