ΔΕΠΑΝ

26 Απριλίου, 2024

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”

ΥΠΟΕΡΓΟ 3_24PROC014682355
26 Απριλίου, 2024

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”

ΥΠΟΕΡΓΟ 2_24PROC014682366
12 Φεβρουαρίου, 2024

«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΔΩΝ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014232177_