ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Υ.Δ. (2ης Σ.Υ.Δ.) ΚΑΙ Σ.Υ.Δ. (6ης Σ.Υ.Δ.) ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ, Δ.Ε. ΒΑΡΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ.