«ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ Κ.Γ.Σ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»