ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Υποέργο 1: «Διενέργεια δειγματοληψιών, εργαστηριακών ελέγχων και μελέτης αποτύπωσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω ενεργειών» της Πράξης: «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»