«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΦΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»