«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»