«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΙΣΙΩΜΑΤΑ” ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»