«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»