«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ MINI-BUS 6 ΘΕΣΕΩΝ + 1 ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ + 1 ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»