«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ»