«ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»