«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΛΩΝΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΥ ΠΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ»