«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ»