ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”