«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»