ΕΣΠΑ

10 Οκτωβρίου, 2022

«Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών»

Πράξη:  «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Παξών» Άξονα Προτεραιότητας: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ» του […]