«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΔΩΝ)»