ΔΕΠΑΝ

26 Ιανουαρίου, 2024

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 ΖΩΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24PROC014179664
7 Δεκεμβρίου, 2023

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC013911259