Διακηρύξεις

26 Μαΐου, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Υποέργο 1: «Διενέργεια δειγματοληψιών, εργαστηριακών ελέγχων και μελέτης αποτύπωσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω ενεργειών» της Πράξης: «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

8 Μαρτίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»