ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

/wp-content/themes/egritosTpl/images/designer.png

8 Μαρτίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ_ΥΔΟΜ_ΔΗΜΟΥ_ΧΑΝΙΩΝ ΠΡ615
31 Ιανουαρίου, 2023

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Υ.Δ. (2ης Σ.Υ.Δ.) ΚΑΙ Σ.Υ.Δ. (6ης Σ.Υ.Δ.) ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ, Δ.Ε. ΒΑΡΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΜΕΡ_ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ_23PROC012003831.pdf_