ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

/wp-content/themes/egritosTpl/images/designer.png

January 2, 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011935295